EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Browse Items · SVeVID digitalna knjižnica

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection
Exhibit
Exhibit Page
Simple Page

Advanced Search (Items only)

Browse Items (32 total)

Predstavljanje tarsatičkog prinicipija i Arheološkog parka Principij slušateljima Hrvatskog radija u emisiji Baština, mi i svijet 3. programa HRT-a.

Tags:

Tarsatički principij, sagrađen vjerojatno u drugoj polovini 3. stoljeća, srušen je i napušten najvjerojatnije na početku 5. stoljeća. Principij je kompleks zgrada vojnog zapovjedništva južnog sektora obrambenog sustava poznatog pomd imenom…

Tags:

Pomoćne bočne prostorije uza zapadni perimetralni zid tarsatičkog principija tijekom arheoloških istraživanja. Na bočnim stranama principija, na povišenim platoima, nalazile su se po četiri prostorije čiji se obrisi vide uz zapadni…

Tags:

Bočne prostorije iz sjeverozapadnog kuta.
Godine 2007. u Starom gradu, na Trgu Julija Klovića, provedena su prva sistematska istraživanja principija. Istraživanja su bila povjerena Hrvatskom restauratorskom zavodu iz Zagreba, a nalazi i…

Tags:

Bočne prostorije iz jugozapadnog kuta. Godine 2007. u Starom gradu, na Trgu Julija Klovića, provedena su prva sistematska istraživanja principija. Istraživanja su bila povjerena Hrvatskom restauratorskom zavodu iz Zagreba, a nalazi i spoznaje,…

Tags:

Zid treće bočne prostorije. Godine 2007. u Starom gradu, na Trgu Julija Klovića, provedena su prva sistematska istraživanja principija. Istraživanja su bila povjerena Hrvatskom restauratorskom zavodu iz Zagreba, a nalazi i spoznaje, važni za…

Tags:

Bunarsko okno.
Godine 2007. u Starom gradu, na Trgu Julija Klovića, provedena su prva sistematska istraživanja principija. Istraživanja su bila povjerena Hrvatskom restauratorskom zavodu iz Zagreba, a nalazi i spoznaje, važni za najstariju…

Tags:

Pogled na sjeverozapadni kut i pomoćne prostorije uza perimetralni sjeverozapadni zid principija. Tarsatički principij, sagrađen vjerojatno u drugoj polovini 3. stoljeća, srušen je i napušten najvjerojatnije na početku 5. stoljeća.…

Tags:

Iskopavanja u središnjem dijelu principija. Središnji dio principija u pravilu je zauzimalo otvoreno dvorište, na kojem se često nalazio i žrtvenik, posvećen personifikaciji vojničke stege i reda, Disciplini.
Tarsatički principij, sagrađen…

Tags:

Zapadni zid i bočne prostorije.
Arheološki park Principij, Stari grad, Rijeka predstavlja jedinstven spomenik kasne antike u samom povijesnom središtu Rijeke. Riječ je o principiju – vojnom zapovjedništvu rimske Tarsatike.

Tags: