EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Idejna rekonstrukcija tarsatičkog prinicipija · SVeVID digitalna knjižnica

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection
Exhibit
Exhibit Page
Simple Page

Advanced Search (Items only)

Idejna rekonstrukcija tarsatičkog prinicipija

Dublin Core

Title

Idejna rekonstrukcija tarsatičkog prinicipija

Description

Tarsatički principij, sagrađen vjerojatno u drugoj polovini 3. stoljeća, srušen je i napušten najvjerojatnije na početku 5. stoljeća. Principij je kompleks zgrada vojnog zapovjedništva južnog sektora obrambenog sustava poznatog pomd imenom Calustra Alpia Iuliarum. U principiju su se odvijali najvažniji društveni događaji za jedna tabor. Sastoji se od dvorišta omeđenog većim brojem prostorija i zgrada. U glavnoj zgradi, bazilici, odvijali su se najvažniji sastanici, suđenja, vijećanja te izdavale zapovijedi.
Na temelju podataka dobivenih najnovijim istraživanjima, kao i iz prethodnih istraživanja, može se približno rekonstruirati izgled principija. Središnje popločeno dvorište, dimenzija 20,6 puta 17,8 metara, bilo je sa svih strana okruženo zgradama. Na strani monumentalnog ulaza u principij dvorište je bilo zatvoreno nizom prostorija, dok su se na bočnim stranama, na povišenim platoima, nalazile po četiri prostorije. Sa sjevera dvorište je bilo omeđeno bazilikom koja je zauzimala cijelu njegovu širinu. Njezino pročelje sadržavalo je vjerojatno niz stupova, na kojima je počivao zabat. Do bazilike prilazilo se stubištem u osi glavnog ulaza. Prostorije na začelju kompleksa bile su nešto uvučene spram bazilike i zauzimale cijelu širinu principija. Na temelju tih podataka izrađena je rekonstrukcija tlocrta cijelog principija i njezinog možebitnog izgleda. (...)

Subject

Tarsatički principij

Date

3. st. n. e.
2007

Publisher

Grad Rijeka
Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb

Spatial Coverage

Rijeka
Place: Rijeka, Hrvatska, Trg Julija Klovića Latitude: 45.3272812 Longitude: 14.443332599999962

License

Geolocation

Embed

Copy the code below into your web page