EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Browse Items · SVeVID digitalna knjižnica

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (1777 total)

Letak o Tarsatičkom prnicipiju na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Noćni prizor i poigravanje svjetlošću u Arheološkom parku Principij (Trg Julija Klovića).
Arheološki park Principij, Stari grad, Rijeka predstavlja jedinstven spomenik kasne antike u samom povijesnom središtu Rijeke. Riječ je o principiju…

Stara vrata noću: glavni ulaz u tarsatički principij tj. Arheološki park Principij.
Arheološki park Principij, Stari grad, Rijeka predstavlja jedinstven spomenik kasne antike u samom povijesnom središtu Rijeke. Riječ je o principiju –…

Igra svjetlosti noću, zapadni ulaz.
Ludička interpretacija spoja povijesnog i modernog u povijesnoj jezgri profilira hibridnost kao nešto osobito.
Arheološki park Principij, Stari grad, Rijeka predstavlja jedinstven spomenik kasne antike u…

Betonski stupovi na razmeđi javnog stubišnog prostora i principija.
Ludička interpretacija spoja povijesnog i modernog u povijesnoj jezgri koja profilira hibridnost kao nešto osobito.
Arheološki park Principij, Stari grad, Rijeka predstavlja…

Betonski stupovi okružuju Trg Julija Klovića i dijele od javnog prostora stubišta.
Ludička interpretacija spoja povijesnog i modernog u povijesnoj jezgri koja profilira hibridnost kao nešto osobito.
Arheološki park Principij, Stari grad,…

Detalj bočnih prostorija i zaigranih betonskih stupova u pogledu iz visine.
Ludička interpretacija spoja povijesnog i modernog u povijesnoj jezgri koja profilira hibridnost kao nešto osobito.
Arheološki park Principij, Stari grad, Rijeka…

Prostorije uz zapadni zid tarsatičkog principija prema crkvi sv. Fabijana i Sebastijana.
Ludička interpretacija spoja povijesnog i modernog u povijesnoj jezgri koja profilira hibridnost kao nešto osobito.
Arheološki park Principij, Stari…

Stubište omeđeno zaigranim betonskim stupovima.
Ludička interpretacija spoja povijesnog i modernog u povijesnoj jezgri koja profilira hibridnost kao nešto osobito.
Arheološki park Principij, Stari grad, Rijeka predstavlja jedinstven spomenik…

Detalj stubišta, rastera betonskih stupova i Trga Julija Klovića.
Ludička interpretacija spoja povijesnog i modernog u povijesnoj jezgri koja profilira hibridnost kao nešto osobito.
Arheološki park Principij, Stari grad, Rijeka predstavlja…