Gradska biblioteka Rijeka nastala je spajanjem riječkih narodnih knjižnica 1962. godine. Ime Gradska biblioteka Rijeka nosi do 1999. godine, kada je preimenovana u Gradska knjižnica Rijeka.