EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Arheološki park Principij i okolni javni prostor · SVeVID digitalna knjižnica

Procurar usando este tipo de interrogação:Procurar apenas estes tipos de registos:

Item
Ficheiro
Colecção
Exposição
Página de Exposição
Página Simples

Pesquisa avançada (apenas itens)

Arheološki park Principij i okolni javni prostor

Dublin Core

Criador

Fabijanić, Nenad (arhitektonska prezentacija i uređenje)

Título

Arheološki park Principij i okolni javni prostor

Descrição

Noćni prizor i poigravanje svjetlošću u Arheološkom parku Principij (Trg Julija Klovića).
Arheološki park Principij, Stari grad, Rijeka predstavlja jedinstven spomenik kasne antike u samom povijesnom središtu Rijeke. Riječ je o principiju – vojnom zapovjedništvu rimske Tarsatike.

Assunto

Arheološki park Principij
Tarsatički principij: kasnoantičko vojno zapovjedništvo

Data

2014
3. st. n. e.

Editor

Grad Rijeka

Colaborador

Martinić, Miro (autor fotografije)

Spatial Coverage

Place: Rijeka, Trg Julija Klovića Latitude: 45.32728119999999 Longitude: 14.443332599999962

License

Geolocation

Embed

Copy the code below into your web page