EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Browse Items · SVeVID digitalna knjižnica

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection
Exhibit
Exhibit Page
Simple Page

Advanced Search (Items only)

Browse Items (12 total)

  • Collection: Mornar : poučni i zabavni list za pomorski svijet

Mornar: „Niti s jednim susjedom nemamo da se pogađamo...". — Sedam pitanja. — Dundo Simo: Gajetunski razgovori. — „Viribus Unitis". — Otac Turaka. — Kapetan P.: Tvrda mornarska škola. — Tri latinske riječi. — Čudnovati udes…

Rikard Katalinić Jeretov: Pjesma o razviću naše zastave na Jadranu 31. X. 1918. — Naša zastava na moru. — Mornar: Jugoslavija nadasve. — Sedam pitanja. — Dundo Simo: Gajetunski razgovori. — Barba Rike: Mladi junak iz Velesa. —…

Mornar: Posljednja riječ Velikog Kralja Ujedinitelja. — Od Kralja Otokara do Presidenta Beneša. — Sedam pitanja. — Dundo Simo: Gajetunski razgovori. — Prigodom 20-godišnjice proboja Solunskog fronta. — Lujo Dorčić : Romantika mora. —…

Mornar: Dug život našem mladom Kralju. — Sedam pitanja. — Dundo Simo: Gajetunski razgovori. — Kr. brod „Jadran" u newyorškoj luci. — C.: Kraljevica. — B. Š.: Vjerovali ili ne... — Lujo Dorčić: Složno moji, akobogda. — Pomorska…

„Mornar": Svečanosti u Južnoj Srbiji i na Jadranu. — Sedam pitanja. — Sjajan uspjeh naše hrabre jug. vojske u Pragu. — Dundo Simo: Gajetunski razgovori. — Iseljenički muzej u Splitu. — Iz prošlosti grada Karlovca. — V. C. E . :…

„Mornar" : Njeg. Visoč. Knez Namjesnik Pavle za napredak i blagostanje Jugoslavije. — Tri velike slavenske svečanosti. — Sedam pitanja. — Dundo Simo: Gajetunski razgovori. — Najsjeverniji istarski grob. — Napredovanje našeg saobraćaja…

„Mornar" : Sušak Kralju Petru I. Velikom Oslobodiocu. — Sedam pitanja. — Dundo Sitno: Gajetunski razgovori. — Barba Sitne: Spor oko pogače. — „Mornar" : Jugoslavija u očima svijeta. — Lujo Dorčić: Nasukan na grebenima. — Hrvatsko…

Mornar: Pretsjednik Vlade jugoslavenskom radništvu. — Sedam pitanja. — Vinodolski: „Zagrebe, pođi sretno u svoj elemenat". — Smrt junačkog mladog kapetana. — Dundo Simo: Gajetunski razgovori. — Viktor Car Emin: Tarsatika. — B. S.:…

„Zagreb". — Mornar: Jugoslavenska legendarno hrabra vojska. — Vinodolski: Austrije nema više. — Sedam pitanja. — Dundo Simo: Gajetunski razgovori. — Navigator: Ministarstvo soc. politike
i narod. zdravlja za radnike naših luka. — A.…

Mornar: „Dužnost i pravda iznad svega". — Vinodolski: Slobodni Sušak u slobodnoj Jugoslaviji. — Sedam pitanja.— Dundo Simo: Gajetunski razgovori. — W. S.: Naši utopljenici. — Smrt našeg
vrijednog iseljenika. — C.: „Princ Pavle".…